Reklamacje i zwroty

Reklamacje dotyczące Towarów:

  1. Reklamacji podlega zamawiany przedmiot, nie ponosimy kosztów za usługi związane z montażem i demontażem ani nowych, ani reklamowanych luster.

  2. LustroDlaCiebie jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@lustrodlaciebie.pl. RUKE zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

  4. Reklamowany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w oryginalne pudełko, zapewniające brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu

   FORMULARZ REKLAMACJI / ZWROTU można pobrać TUTAJUprawnienie do odstąpienia od umowy:

   1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres RUKE podany w niniejszym Regulaminie.

   2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

   3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. W przypadku sklepu: lustrodlaciebie.pl będą to lustra wykonywane na wymiar indywidualny, wpisywany ręcznie podczas składania zamówienia (z poza katalogu standardowych wymiarów);

   4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

RUKE, ul. Słowackiego 11, 24-100 Puławy

   5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób w oryginalne pudełko, zapewniające brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

   6. Koszt transportu towaru w przypadku zwrotu ponosi Sprzedający.